ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG KHÓA 15 NGUYÊN TẮC VÀNG PTBT – MAS

Ban tổ chức đã nhận được thông tin đăng ký từ  Anh/Chị!
Anh/Chị vui lòng kiểm tra mail để nhận những thông báo quan trọng từ ban tổ chức
(Lưu ý: email từ BTC có thể được gửi vào hòm thư QUẢNG CÁO hoặc SPAM, Anh/Chị vui lòng kiểm tra kỹ để không bỏ lỡ những thông báo quan trọng từ BTC)


Nhấn vào nút "Gửi đến Messenger" để nhận thông báo từ ban tổ chức qua phần tin nhắn của Facebook 


Anh/Chị đăng ký VÉ VIP có thể thanh toán online qua thẻ VISA/MASTERCARD khi nhấp vào nút màu đỏ phía dưới