Video #4: Chiến Thắng 5 Lý Do Khiến Bạn Không 
Thể Trở  Nên Giàu Có

CHÚ Ý: Đây là chuỗi 30 video về chủ đề phát triển bản thân và kinh doanh cùng Brian Tracy do đội ngũ công ty MAS biên tập. Kính chúc Anh/Chị sẽ nhận được những bài học bổ ích từ chuỗi video này.

 Bấm Share & Comments ở bên dưới