ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG – MAS
Bạn Vừa Hoàn Thành Bước 1 Đăng Ký Tham Dự
Bạn Sẽ Được Tự Động Chuyển Đến Messenger Để NHẬN ĐỊA ĐIỂM VÀ VÉ SỰ KIỆN Sau Ít Giây

00
NGÀY
00
GIỜ
00
PHÚT
06
GIÂY

Chú ý: Sau khi được chuyển đến Messenger FACEBOOK, hãy bấm "Bắt đầu" như hình dưới để nhận THÔNG TIN THAM DỰ