ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG – MAS

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Anh/Chị Vui lòng kiểm tra email đăng ký để nhận hướng dẫn tham dự sự kiện

Lưu ý: Anh/Chị kiểm tra kỹ hòm thư Email vì Email hướng dẫn tham dự từ BTC có thể bị chuyển tới Hòm thư Quảng Cáo hoặc Spam

Nhấn vào đây để kiểm tra hòm thư email