Mark Victor Hansen – Tác giả “Chicken soup for the soul”

” Brian Tracy là một người thầy tuyệt vời. Ông ấy đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp nâng cao năng suất làm việc, gia tăng ít nhất 30% doanh số.”