Mark Thompson – CEO báo New York Times

” Thật vinh dự khi tôi được học Brian Tracy, người có thể giúp tôi phát triển doanh nghiệp và cả trong cuộc sống, hãy tới học Brian Tracy để có được những điều tuyệt vời nhất.”