Bạn Đã Xác Nhận Thành Công!

Cảm ơn bạn đã xác nhận CHẮC CHẮN THAM DỰ, bạn đã vừa giúp chúng tôi nắm được rõ số lượng để chuẩn bị chương trình sắp tới tốt hơn.

Đã có email hướng dẫn tham gia gửi vào hòm thư của bạn. Bạn vui lòng kiểm tra và làm theo hướng dẫn.


Hẹn gặp bạn ở chương trình!