a là gì trong Vật lý? Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a

Bạn đang xem bài viết a là gì trong Vật lý? Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a tại Mas.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Trong lĩnh vực vật lý, chữ “a” thường được sử dụng để biểu thị gia tốc. Gia tốc là một khái niệm quan trọng trong vật lý, nó mô tả sự thay đổi vận tốc của một vật trong một khoảng thời gian nhất định. Gia tốc có thể được tính bằng công thức a = Δv/Δt, trong đó a là gia tốc, Δv là thay đổi vận tốc và Δt là thời gian mà thay đổi đó diễn ra.

Để giúp học sinh hiểu rõ hơn về khái niệm gia tốc và cách tính toán nó, dưới đây là một bài tập minh hoạ về tính gia tốc a. Giả sử có một đối tượng di chuyển trên một đường thẳng với vận tốc ban đầu là 10 m/s. Sau 5 giây, đối tượng này đạt được một vận tốc mới là 20 m/s. Hãy tính gia tốc của đối tượng trong khoảng thời gian trên.

Cách giải:

Để tính gia tốc, ta sử dụng công thức a = (v – u)/t, trong đó a là gia tốc, v là vận tốc cuối cùng, u là vận tốc ban đầu và t là thời gian.

Theo đề bài, v = 20 m/s, u = 10 m/s và t = 5s.

Áp dụng vào công thức, ta có:
a = (20 – 10)/5 = 2 m/s^2

Vậy, gia tốc của đối tượng trong khoảng thời gian trên là 2 m/s^2.

Bài tập này minh hoạ cho học sinh cách tính toán gia tốc trong một tình huống đơn giản. Hiểu và biết áp dụng công thức gia tốc vào các bài tập thực tế là rất quan trọng trong việc nghiên cứu và hiểu về vật lý.

Gia tốc là một đại lượng Vật lý quan trong có trong chương trình môn học lớp 10. Vậy a là gì trong Vật lý, cùng Mas.edu.vn tìm hiểu nhé!

a là gì trong Vật lý?

a là gì trong Vật lý?

a trong Vật lý là đại lượng gia tốc được quy ước ký hiệu là “a”. Gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động.

Gia tốc có đơn vị là m/s² (mét trên giây bình phương, nghĩa là m/s mỗi giây).

Xem thêm:   Cách tính điểm đại học theo quy chế mới nhất cần biết

Một số loại gia tốc thường được gặp trong chương trình Vật lý lớp 10, 11 và 12 sau đây.

 • Gia tốc tức thời.
 • Gia tốc trung bình.
 • Gia tốc pháp tuyến.
 • Gia tốc tiếp tuyến.
 • Gia tốc toàn phần.
 • Gia tốc trọng trường.

Công thức tính gia tốc a

Công thức tính gia tốc a:

atb = (v – v0) / (t – t0) = Δv / Δt

a là gì trong Vật lý? Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a

Trong đó:

 • a là gia tốc đơn vị m/s2.
 • Δv là độ thay đổi của vận tốc.
 • v là vận tốc tức thời tại một thời điểm t.
 • v0 là vận tốc tại tại thời điểm t0.
 • Δt là thời gian cần để có được sự thay đổi đó.

Xem thêm:

 • R là gì trong Vật lý? Các kí hiệu thường gặp trong Vật lý
 • U là gì trong Vật lý? Một số khái niệm liên quan đến U
 • I là gì trong Vật lý? Công thức tính cường độ dòng điện

Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a

Để củng cố hơn về a là gì trong Vật lý cũng như các công thức tính gia tốc, cùng Mas.edu.vn làm một số bài tập luyện tập nhé!

Câu 1. Vật chuyển động theo chiều Dương của trục Ox với vận tốc v không đổi. Thì

A. vận tốc của vật luôn có giá tri (+).

B. tọa độ luôn trùng với quãng đường.

C. vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

D. tọa độ và vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Đáp án: C. vận tốc của vật luôn có giá trị (+).

Câu 2: Một ô tô đang đi với v = 63 km/h bỗng người lái xe thấy có ổ gà trước mắt cách xe 82 m. Người ấy phanh gấp và xe đến ổ gà thì dừng lại. Tính gia tốc và thời gian hãm phanh.

Đáp án: 

Ta có v0 = 63 / 3,6 = 17,5 m/s

Áp dụng công thức  v mũ 2 – v0 mũ 2 = 2.a.S

Xem thêm:   Hải quay xe là gì? Nguồn gốc trào lưu Hải quay xe trên MXH

⇒a = v mũ 2−v0 mũ 2 = 2aS = -1,8673 (m/s2)

Mà a = (v−v0) /t ⇒ t = (v−v0)/a = 9,371 (s)

Câu 3: Một ô tô tăng tốc từ 54km/h lên 27m/s trong khoảng thời gian đó ô tô chuyển động được quãng đường 80m. Tính khoảng thời gian tăng tốc và gia tốc của ô tô.

Đáp án: 

s = 80m, vo = 54km/h = 15m/s, v = 27m/s
v2 – vo2 = 2as ⇒ a = 3,15m/s2
v = vo + at ⇒ t = 3,8s

Câu 4: Một electron đang chuyển động với vận tốc 5.105m/s được gia tốc đến vận tốc 5,4.105m/s. Tính thời gian và quãng đường electron bay được trong khi gia tốc, biết độ lớn của gia tốc là 8.104m/s2

Đáp án: 

vo = 5.105(m/s); a = 8.104m/s2; v = 5,4.105m/s
v – vo = at ⇒ t = 0,5 s
v2 – vo2 = 2as ⇒ s = 26.104 m

Câu 5: Một ô tô A chạy đều trên một đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B.

Đáp án: 

 • Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe
  • vAD: vận tốc của xe A đối với đất.
  • vBD: vận tốc của xe B đối với đất.
  • vAB: vận tốc của xe B đối với xe A.
 • Theo công thức cộng vận tốc thì vận tốc của xe A đối với xe B là:
  • vAB = vAD + vDB hoặc vAB = vAD – vBD
 • Do hai xe chuyển động cùng chiều nên: vAB = 40 – 60 = -20(km/h) → hướng ngược chiều dương.

⇒ vBA = 20(km/h) và vBA hướng theo chiều dương.

bai tap minh hoa ve gia toc

Các ký hiệu Vật lý thường gặp

Ngoài việc tìm hiểu a là gì trong Vật lý, Mas.edu.vn còn cho bạn biết thêm một số ký hiệu Vật lý thường gặp như sau:

 • F = kí hiệu trọng lượng, đo bằng Newton, N.
 • m = kí hiệu khối lượng, tính bằng kilogam, kg.
 • g = kí hiệu gia tốc trọng trường, có đơn vị là m/s2.
 • m = khối lượng, có đơn vị là Kilôgam (Kg).
 • t = thời gian, có đơn vị là Giây.
 • d = khoảng cách, có đơn vị là Mét (m).
 • α = Gia tốc góc, có đơn vị là radian trên giây bình phương (rad /s2).
 • P = Công suất, có đơn vị là Watt (W).
 • q, Q = Điện tích, có đơn vị là Cu lông (C).
 • R = Điện trở, có đơn vị là Ohms (Ω).
 • D = Khối lượng riêng, có đơn vị là kg /m3.
 • P = Áp suất, có đơn vị là Pascal (Pa).
Xem thêm:   NTN là ai? Tiểu sử, sự nghiệp YouTuber nổi tiếng Việt Nam

cac ki hieu vat ly thuong gap

Thông qua bài viết trên, chắc hẳn các bạn đều cũng đã biết a là gì trong Vật lý rồi. Những kiến thức bổ ích sẽ luôn được Mas.edu.vn cập nhật, hãy theo dõi Mas.edu.vn thường xuyên bạn nhé!

Trong vật lý, gia tốc a là một khái niệm quan trọng để đo đạc sự thay đổi vận tốc của một vật trong một khoảng thời gian nhất định. Gia tốc a có thể được tính bằng cách chia sự thay đổi vận tốc của vật cho khoảng thời gian tương ứng.

Gia tốc a có thể được biểu diễn bằng đơn vị mét/giây (m/s^2) hoặc các đơn vị khác tương tự. Nó cho biết tốc độ và hướng thay đổi của vật trong một khoảng thời gian nhất định. Gia tốc a có thể là dương, âm hoặc bằng không, tùy thuộc vào sự thay đổi vận tốc của vật đó.

Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a giúp học sinh áp dụng kiến thức và công thức vật lý vào thực tế. Bằng cách tính toán đúng và trả lời cho câu hỏi đề bài, học sinh có thể tìm hiểu về tốc độ và gia tốc của vật, đồng thời rèn kỹ năng tính toán và làm việc với công thức vật lý.

Từ bài tập này, học sinh có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của gia tốc a trong vật lý và ứng dụng của nó trong thực tế. Việc hiểu và áp dụng đúng tính gia tốc a sẽ giúp học sinh phân tích và mô tả chính xác các hiện tượng vật lý xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết a là gì trong Vật lý? Bài tập minh hoạ về tính gia tốc a tại Mas.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Từ Khoá Liên Quan:

1. Gia tốc
2. Tính gia tốc
3. Định nghĩa gia tốc
4. Công thức gia tốc
5. Đơn vị gia tốc
6. Tốc độ
7. Điểm bắt đầu
8. Thời gian
9. Điểm kết thúc
10. Quãng đường
11. Đường cong
12. Biểu đồ gia tốc
13. Điều kiện khởi đầu
14. Vận tốc ban đầu
15. Vận tốc kết thúc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *