Xem thêm:   Ngọc Miu là ai? Hành trình từ hot girl thành ‘bà trùm’