Type B

Neuro-Linguistic Programming (NLP)

Làm thế nào để thiết kế chính bộ phim cuộc đời mình – kinh doanh thành công, gia đình hạnh phúc, con cái thành tài, vui vẻ tận hưởng cuộc sống… và BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC. Những ứng dụng từ NLP sẽ giúp bạn tìm được ý nghĩa sống và đam mê.