Type B

Đầu tư

Bạn sẽ liên tục được học về những chiến lược đầu tư, những xu hướng đầu tư mới nhất trên Thế giới và các công cụ hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia Đầu tư và Tài chính đẳng cấp Thế giới cho nhà đầu tư sẽ, đang và đã tham gia vào các lĩnh vực đầu tư.