Type B

Nuôi dạy con thông minh

Các khóa học phát triển bản thân, kỹ năng mềm, siêu trí nhớ được phát triển từ các bậc thầy về não bộ trên thế giới, giúp cho trẻ nhanh chóng làm chủ các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.