Số thực là gì? Tính chất của số thực

Bạn đang xem bài viết Số thực là gì? Tính chất của số thực tại Mas.edu.vn bạn có thể truy cập nhanh thông tin cần thiết tại phần mục lục bài viết phía dưới.

Số thực, một khái niệm không thể thiếu trong toán học, là một khái niệm quan trọng và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thế giới xác suất và tính toán. Số thực tạo ra một hệ thống đồng nhất để biểu diễn và xử lý các giá trị của thế giới thực, không chỉ giới hạn trong khoảng biểu diễn của các số nguyên hoặc các số tự nhiên.

Số thực bao gồm cả các số nguyên, số phân số và số thập phân vô hạn. Tính chất chính của số thực là nó có thể được biểu diễn trên một đường thẳng gọi là đường thẳng số thực. Điều này cho phép chúng ta đánh giá mối quan hệ và thực hiện các phép tính trên các số thực.

Một tính chất quan trọng của số thực là tính chất liên tục. Điều này có nghĩa là hai điểm bất kỳ trên đường thẳng số thực luôn có thể tìm được một số thực nằm giữa chúng. Tính chất này cho phép chúng ta đo lường độ dài, diện tích và thực hiện các phép tính giữa các số thực một cách chính xác.

Số thực cũng có tính chất phân phối và khả năng thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân và chia. Điều này giúp ta thực hiện các phép tính phức tạp hơn, từ việc tính toán đơn giản đến việc giải quyết các bài toán khoa học, kỹ thuật và kinh tế.

Tóm lại, số thực là một khái niệm quan trọng trong toán học, mang tính chất đồng nhất và liên tục. Nó cho phép chúng ta biểu diễn và xử lý các giá trị thực tế một cách chính xác và linh hoạt. Hiểu về tính chất của số thực sẽ giúp chúng ta áp dụng toán học vào các vấn đề thực tế và nâng cao khả năng suy luận và logic của mình.

Toán học là một trong những bộ môn bắt buộc mà chúng ta được học từ bé đến lớn. Toán học có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Một trong đó là số thực. Vậy số thực là gì? Cùng Mas.edu.vn tìm hiểu trong bài viết sau đây!

Số thực là gì?

Số thực là gì?

Số thực là tập hợp số bao gồm các số dương (1, 2, 3,…), số 0, số âm (-1, -2, -3,…), số hữu tỉ (5/2, -2/3), số vô tỉ (số pi, số √2). Số thực có thể được xem là các điểm nằm trên trục số dài vô hạn.

Tập hợp số thực được kí hiệu là R. Số thực chính là tập hợp các số hữu tỉ và vô tỉ: R = Q ∪ I.

Xem thêm:   Tuổi Mão hợp màu gì? Người tuổi Mão kỵ màu gì năm 2022

Ngoài ra, một số thực có thể là số đại số hoặc số siêu việt. Số thực bao gồm số thực âm và số thực dương.

Số thực là gì? Tính chất của số thực

Như vậy, số thực bao gồm:

 • Số tự nhiên N: N = {0, 1, 2, 3,…}
 • Số nguyên Z: Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,…}
 • Số hữu tỉ Q: Q = {x = a/b; trong đó a,b ϵ Z, và b ≠0}
 • Số vô tỉ I: I ={số thập phân vô hạn không tuần hoàn, ví dụ √2, số pi}

Ví dụ số thực là gì?

Các ví dụ về số thực là:

 • Số tự nhiên như: 1, 2, 3, 4, 5,…
 • Số nguyên như: −15, -2, 3, 8,…
 • Số hữu tỉ như: 4/3, 8/10,…
 • Số vô tỉ như: √2 (1,41421356…); 3,1456…,….

Trục số thực là gì?

Trục số thực là một trục số nằm ngang để biểu diễn tập hợp các số thực. Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.

Ngược lại, mỗi điểm trên trục số sẽ biểu diễn một số thực. Chỉ có tập hợp số thực mới có thể lấp đầy trục số.

Số thực là gì?

Trong tập hợp R, ta cũng định nghĩa các phép toán cộng trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn bậc,…Và trong các phép toán, các số thực cũng có các tính chất như các phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ.

Tính chất của số thực là gì?

Các tính chất của số thực:

 • Bất kỳ số thực nào khác 0 thì sẽ là số âm hoặc số dương.
 • Tổng hay tích của hai số thực không âm là một số thực không âm.
 • Số thực là tập hợp vô hạn các số vô cùng nhiều không đếm được các số thực.
 • Số thực có hệ thống các tập hợp con vô hạn có thể đếm được.
 • Số thực có thể biểu thị bằng biểu diễn thập phân.
 • Số thực có thể được sử dụng để thể hiện các phép đo đại lượng liên tục.

Số thực là gì?

Các thuộc tính của số thực là gì?

Số thực có hai thuộc tính cơ bản là thuộc tính trường có thứ tự và thuộc tính cận trên thấp nhất.

Thuộc tính trường có thứ tự

Thuộc tính này chỉ rằng các số thực bao gồm một trường, với phép cộng và phép nhân cùng với phép chia cho các số khác không. Chúng có thể được sắp xếp hoàn toàn trên một trục số hoành theo cách tương thích với phép cộng và phép nhân.

Xem thêm:   Hoàng Kim Khánh là ai? Độ chất của garage triệu USD nhà đại gia Hoàng Kim Khánh

Thuộc tính cận trên thấp nhất

Thuộc tính này chỉ ra rằng nếu tập hợp một số thực không trống có giới hạn trên thì nó có cận trên chính là những số thực nhỏ nhất.

Tập hợp của số thực là gì?

Tập hợp R là ký hiệu của tập hợp số thực, bao gồm các số thực. Số thực gồm có số hữu tỉ và số vô tỉ.

 • Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số phân số a/b (a,b ∈ Z, b ≠ 0). Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là Q.

Ví dụ: −1/5; 2/3,….

 • Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Tập hợp số vô tỉ được ký hiệu là I.

Ví dụ: √2; 3,1415…

Ta có: N ⊂ Z ⊂ Q, cho nên R = Q ∪ I.

Tập số thực R phủ kín trục số.

Sự khác nhau giữa số nguyên và số thực là gì?

Số nguyên là gì?

Số nguyên là tập hợp số bao gồm các số 0, số tự nhiên dương và số tự nhiên âm. Tập hợp số nguyên tuy là vô hạn nhưng có thể đếm được.

Số nguyên được chia làm hai loại là số nguyên dương và số nguyên âm. Kí hiệu của tập số nguyên là Z.

Số thực là gì?

Sự khác nhau giữa số nguyên và số thực là gì?

Sự khác nhau giữa số nguyên và số thực là:

 • Số thực là tập hợp các số không đếm được.
 • Số nguyên là tập hợp các số đếm được.
 • Ngoài ra, số nguyên là một trong các tập con của số thực.

Số thực là gì?

Các dạng bài tập toán thường gặp liên quan đến số thực là gì?

Dạng 1: Các câu hỏi về bài tập hợp số

Phương pháp sử dụng: Sử dụng các ký hiệu về tập hợp số. Trong đó:

 • N: Tập hợp các số tự nhiên
 • Z: Tập hợp các số nguyên
 • Q: Tập hợp các số hữu tỉ
 • I: là tập hợp các số vô tỉ
 • R: là tập hợp các số thực

Ta có quan hệ giữa các tập hợp số như sau: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R; I ⊂ R.

Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức

Phương pháp sử dụng:

 • Sử dụng từ tính chất của các phép toán.
 • Sử dụng quan hệ giữa các số hạng trong một tổng và một hiệu; quan hệ giữa các thừa số trong một tích; quan hệ giữa số bị chia, số chia và thương trong phép chia.
 • Sử dụng quy tắc chuyển vế, phá dấu ngoặc.

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức nào đó

Phương pháp sử dụng:

 • Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa. Cần lưu ý đến thứ tự thực hiện: nhân chia trước, cộng trừ sau.
 • Rút gọn các phân số khi cần.
 • Vận dụng các tính chất của phép toán sao cho thích hợp.
Xem thêm:   Hướng dẫn chi tiết từ A-Z cách sửa lỗi font chữ facebook nhanh nhất

Qua bài viết trên, Mas.edu.vn đã giúp bạn biết được khái niệm số thực là gì và cách kí hiệu của số thực. Giờ đây, chúng ta có thể áp dụng ngay kiến thức để giải các bài toán thôi nào.

Số thực là một khái niệm quan trọng trong toán học, có vai trò quan trọng trong cả lý thuyết và ứng dụng. Số thực bao gồm cả các số nguyên, số tự nhiên, số phức và các số không phải là số hữu tỉ.

Tính chất của số thực đã được nghiên cứu và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong số các tính chất quan trọng của số thực là tính chất đóng, tức là bất kỳ phép tính nào cũng sẽ cho ra một số thực. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và chắc chắn trong các phép tính số học.

Một tính chất khác của số thực là tính liên tục. Số thực liên tục trong không gian số và có thể biểu diễn trên một đường thẳng số. Điều này làm cho việc diễn đạt và nắm bắt các số thực trở nên dễ dàng và thuận tiện.

Tính chất khác của số thực là tính gần đúng và xấp xỉ. Với số thực, ta có thể xác định một giá trị gần đúng cho một phép tính hoặc một giá trị. Điều này cho phép ta làm việc với các ước lượng và xấp xỉ trong nhiều ứng dụng thực tế, cũng như trong việc xây dựng và giải quyết các mô hình toán học.

Một khía cạnh quan trọng nữa của số thực là tính chất vô hạn. Số thực không bị giới hạn trong quy luật của số học, do đó cho phép ta làm việc với các giá trị vô cực và vô số phức tạp. Điều này làm cho số thực trở thành một công cụ rất mạnh trong việc mô phỏng và nghiên cứu các hiện tượng vô hạn và không xác định.

Tóm lại, số thực là một khái niệm quan trọng trong toán học, tồn tại và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tính chất của số thực bao gồm tính chất đóng, tính chất liên tục, tính chất gần đúng và xấp xỉ, và tính chất vô hạn, làm cho số thực trở thành một công cụ mạnh mẽ trong nghiên cứu và ứng dụng.

Cảm ơn bạn đã xem bài viết Số thực là gì? Tính chất của số thực tại Mas.edu.vn bạn có thể bình luận, xem thêm các bài viết liên quan ở phía dưới và mong rằng sẽ giúp ích cho bạn những thông tin thú vị.

Từ Khoá Liên Quan:

1. Số hữu tỉ
2. Số vô tỉ
3. Số làm tròn
4. Số nghiệm thực
5. Số không làm tròn
6. Số thực không âm
7. Số thực dương
8. Số phức
9. Phép cộng số thực
10. Phép trừ số thực
11. Phép nhân số thực
12. Phép chia số thực
13. Số vô cùng
14. Số vô hạn
15. Số thực và hàm số