Thank You BSS 2018 – MAS

Bạn Đã Gần Hoàn Thành Rồi ...

ĐỢI ĐÃ! - Đặt Hàng Chưa Kết Thúc...

** ĐỪNG Tắt Trang Này - Vui Lòng Đọc Hết Phần Bên Dưới **

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công Khóa học Business Success Summit 2018

Để hoàn thành thủ tục đăng ký bạn vui lòng chuyển khoản thanh toán học phí theo hướng dẫn sau:

Số tài khoản : 0451000414707

Chủ tài khoản: HOANG VAN TOAN

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Họ tên_Số điện thoại_BSS

P/S: Trong vòng 24h sau khi bạn hoàn thành đăng ký và chuyển khoản chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp để xác nhận lại. Vui lòng để ý điện thoại. 

Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình!