ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG – PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN ĐỈNH CAO BẢN QUYỀN BRIAN TRACY – MAS


  • ZOOM sẽ mở lúc 19h30 và buổi học bắt đầu lúc 20h Tối thứ 5 ngày 17/09/2020

  • Trong ít phút nữa sẽ có email chứa thông tin tham dự được gửi đến hòm thư email của bạn (Lưu ý kiểm tra kỹ cả hòm thư spam và hòm thư quảng cáo)

  • Bước cuối cùng: Nhấn vào nút "XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ" để HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ VÀ để được nhắc lịch qua phần tin nhắn trên Facebook