VIDEO LESSON 2/10

Chú ý : Mỗi ngày bạn sẽ nhận được 1 video qua email. Chúng tôi không gửi ngay lập tức 10 video vì không muốn làm bạn quá tải. Thực tế thì 95% mọi người sẽ không xem hết nếu chúng tôi làm như vậy. Hãy kiểm tra email của bạn mỗi ngày nhé!


Tìm Hiểu Các Yếu Tố Quan Trọng Của USP

Mitch Carson sẽ đến Việt Nam trong hội thảo Business Success Summit để chia sẻ về marketing và kinh doanh. Bấm vào nút bên dưới để nhận vé tham dự.

Chương trình diễn ra tại Hồ Chí Minh : 25,26/10/2017 và Hà Nội : 28,29/10/2017

VIDEO #1

USP _ Khám phá cách sử dụng USP.

VIDEO #2

Video 2 : Tìm hiểu các yếu tố quan trọng của USP