Bạn Vừa Hoàn Thành Bước 1 Đăng Ký Tham Dự
Bạn Sẽ Được Tự Động Chuyển Đến Messenger Để Nhận Thông Tin Đăng Nhập ZOOM

00
NGÀY
00
GIỜ
00
PHÚT
03
GIÂY

Chú ý: Sau khi được chuyển đến Messenger FACEBOOK, hãy bấm "BẮT ĐẦU" như hình dưới để nhận thông tin ZOOM