Ban Tổ Chức Chương Trình BSS cùng Brian Tracy thông báo rất tiếc Brian Tracy đã 74 tuổi đột ngột bị ốm nặng. Brian Tracy đã đột xuất không thể đến kịp Việt Nam vào các ngày 24,25,26,27/03/2018.

Ban Tổ Chức sẽ tổ chức lại chương trình cùng với Brian Tracy trong thời gian gần nhất. Thời gian cụ thể hội thảo lần tới sữ thông báo cho các anh chị sau 10 ngày làm việc.

Để cảm ơn Anh/Chị BTC sẽ dành tặng Anh/Chị một bộ video gồm 30 video về kinh doanh, phát triển bản thân do Brian Tracy chia sẻ, bộ video chưa từng được BTC công bố trước đây. Rất mong quý Anh/Chị thông cảm vì sự cố này. 

Hotline: 01695169569

              01629859120

              01639804888

              01644331658

x