GIỚI THIỆU LAN BERCU

  • Lan Bercu là diễn giả, tác giả đang sống tại Atlanta, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ.

  • Hiện nay Lan Bercu đào tạo cho các nhà quản lý và lãnh đạo đến từ các tập đoàn lớn ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

  • Chủ tịch và sáng lập viên công ty Lead Across Cultures International

  • Thành viên của Hiệp Hội Diễn Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ the National Speakers Association.

  • Thành viên của Liên Bang Diễn Giả Toàn Cầu – the Global Speakers Federation.

  • Chủ tịch hoạch định chương trình giáo dục của Hội Đồng Đa Văn Hóa Georgia Diversity Council Hoa Kỳ.

  • Thành viên của Hiệp Hội Đào Tạo Huấn Luyện và Phát Triển Tài Năng Hoa Kỳ- American Society of Training and Development, Association of Talent Development.

  • Tác giả của quyển the 36 Ancient Chinese Strategies for Modern Business dược nhà xuất bản TRẺ xuất bản với tựa đề 36 Kế cho Thời Kinh Doanh Hiện Đại.

  • Sáng lập viên và chủ nhiệm chương trình LanBercu TV.
x