Đăng Ký Tham Gia "Neuro Leadership" Cùng Cô Lan Bercu

Quan trọng: Chương trình chỉ nhận học viên trên 25 tuổi. Các bạn sinh viên KHÔNG tham dự vì nội dung chưa phù hợp. Ban tổ chức có thể sẽ áp dụng hình thức kiểm tra Chứng Minh Nhân Dân nếu cần thiết.

x