Đăng Ký Khóa Học : Lãnh Đạo Truyền Cảm Hứng _ Lan Bercu

Sài Gòn : 9h-21h, ngày 05,06,07/12/2017

Hà Nội : ​9h-21h, ngày 07,08,09/12/2017

Giá : 19.500.000Đ/ 1 Người & 35.000.000Đ/2 người

x