Video #29: Sự Ảnh Hưởng

CHÚ Ý: Đây là chuỗi 50 video về chủ đề phát triển bản thân và kinh doanh cùng John C Maxwell do đội ngũ công ty MAS biên tập. Kính chúc bạn sẽ nhận được những bài học bổ ích từ chuỗi video này.

Bấm Share và Comment cảm nhận ở dưới

Biên tập Tiếng Việt độc quyền bởi...

© Copyright 2019 by MAS.,JSC | All Right Reserved | Design by Mas Team