Type A

Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp các dịch vụ giáo dục hàng đầu thế giới. Giúp hàng triệu người thay đổi cuộc sống của mình qua các khóa học. Tổ chức các chương trình lớn với kiến thức chất lượng được dạy bởi những bậc thầy hàng đầu thế giới, là những người thành công nhất trong lĩnh vực của họ.