Doanh nhân: Đỗ Huy Hiệu

– Giám đốc công ty TNHH DVH–Bransons

– Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016

– Doanh nhân phát triển vì cộng đồng (năm 2015)

– Nhà đào tạo quốc tế (Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Campuchia,…)

+ Phát triển cá nhân

+ Kỹ năng bán hàng / thuyết phục

+ Chiến lược kinh doanh

– Tư vấn:

+ Kế hoạch Marketing

+ Kế hoạch Kinh Doanh

+ Phát triển cá nhân

Được đào tạo trực tiếp từ: Huyền thoại kinh doanh Brian Tracy, Tỷ phú Richard Branson, Huyền thoại phố Wall – Jordan Belfort, Nhà đào tạo T.Harv Eker, Blair Singer, Alex Mandossian, Ewen Chia, Marcus De Maria, Adam Markel, các anh/chị bán hàng đường phố và ngoài chợ – những người thầy tuyệt vời,…

x