Hoàn Thành Thông Tin Dưới Đây Để Đăng Ký Tham Dự Webinar

Lưu ý quan trọng : Bạn cần cài phần mềm ZOOM.US vào máy tính để tham gia và Webinar không xem được trên điện thoại. Sau khi điền thông tin ở dưới và đăng ký, bạn hãy kiểm tra email ngay để nhận hướng dẫn tham gia.

x