• Lan Bercu là diễn giả, tác giả đang sống tại Atlanta, tiểu bang Georgia Hoa Kỳ
  • Hiện nay Lan Bercu đào tạo cho các nhà quản lý và lãnh đạo đến từ các tập đoàn lớn ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
  • Chủ tịch và sáng lập viên công ty Lead Across Cultures International
  • Thành viên của Hiệp Hội Diễn Giả Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ the National Speakers Association
  • Thành viên của Liên Bang Diễn Giả Toàn Cầu – the Global Speakers Federation
  • Cựu chủ tịch câu lạc bộ diễn thuyết trước công chúng của Phòng Thương Mại Đô Thị Atlanta
  • Chủ tịch hoạch định chương trình giáo dục của Hội Đồng Đa Văn Hóa Georgia Diversity Council Hoa Kỳ
  • Thành viên của Hiệp Hội Đào Tạo Huấn Luyện và Phát Triển Tài Năng Hoa Kỳ- American Society of Training and Development, Association of Talent Development.
  • Tác giả của quyển the 36 Ancient Chinese Strategies for Modern Business dược nhà xuất bản TRẺ xuất bản với tựa đề 36 Kế cho Thời Kinh Doanh Hiện Đại
  • Sáng lập viên và chủ nhiệm chương trình LanBercu TV
x